Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Влизане в сила на подписано споразумение

Влизане в сила на подписано споразумение

Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Република Корея за обмен и защита на класифицирана военна информация, подписано на  27 октомври  2009 г. в гр. Сеул бе утвърдено от Министерския съвет с Решение № 58 от 5 февруари 2010 г. и влиза в сила на 11 февруари 2010 г.