Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ПОДПИСАНО е Споразумение за сътрудничество и ...

Подписано е Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Прокуратурата на Република България и Държавната комисия по сигурността на информацията

Днес, 30.07.2009г., бе подписано Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Прокуратурата на Република България и Държавната комисия по сигурността на информацията с оглед оптимизиране координацията и взаимодействието на дейностите по защита на националната и чуждестранна класифицирана информация и подпомагане на процеса на проучване за надеждност за  издаване на сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО и ЕС.

Споразумението урежда реда и условията за достъп до справочна дейност от автоматизирани работни места в Държавната комисия по сигурността на информацията до Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България.