Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Канада по индустриална сигурност

На 30.08.2017 г. в Отава, Канада главният директор в сектор индустриална сигурност, обществени услуги и поръчки подписа от канадска страна Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Канада по индустриална сигурност.

От името на Република България споразумението беше подписано от председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията на 19.04.2017 г. в София. Споразумението бе подписано по административен път.

Сключеното Споразумение създава нормативна основа за предоставяне и използване на класифицирана информация в контекста на индустриалната сигурност между двете страни.

Текстовете на Споразумението отразяват постигнатото съгласие между двете страни, като отчитат разликите в законодателствата и в системите за защита на класифицираната информация в Република България и Канада.

Предстои да бъдат изпълнени национално правните процедури за влизане на Споразумението в сила.