Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Сключено споразумение с Румъния

Сключено споразумение с Румъния

На 13.04.2006 г. в гр. Букурещ, Румъния беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Румъния за взаимна защита на класифицирана информация.

От името на Правителството на Република България, Споразумението беше подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, упълномощена с Решение на Министерския съвет от 06.01.2005 г.

За Правителството на Румъния, Споразумението беше подписано проф. д-р Мариус Петреску, генерален директор на националната регистратура за класифицирана информация на Румъния.