Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена междуведомствена работна среща за ...

Проведена междуведомствена работна среща за обсъждане на въпроси относно приложението на ЗЗКИ след изменението на списъка – Приложение № 1 към чл.25 от ЗЗКИ и определянето на вида на информацията, придобита чрез СРС

На 29 януари 2014 г. в сградата на ДКСИ се проведе междуведомствена работна среща за обсъждане на въпроси относно приложението на ЗЗКИ след изменението на списъка - Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ и определянето на вида на информацията, придобита чрез СРС.

Предмет на обсъждане бяха въпросите относно реда за преразглеждане на документите, класифицирани на основание т. 8 от Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ, която беше отменена с изменението на Закона за СРС от 09.08.2013 г. Дискутирани бяха въпроси относно сроковете за защита на информацията, придобита чрез СРС, определянето на автора на информацията, по смисъла на ЗЗКИ, на изготвеното в резултат на СРС веществено доказателствено средство, както и относно реда за тяхното унищожаване.

Участие в срещата взеха представители на Националното бюро за контрол на СРС, на Софийска градска прокуратура и Върховна касационна прокуратура, ДАНС, МВР и ДАТО. От страна на ДКСИ участие взеха заместник-председателят на ДКСИ - Васил Ризов, експерти от дирекция “Правна и международноправна дейност”, дирекция “Защита на класифицираната информация” и дирекция “Информационни фондове и системи”.