Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща за обсъждане на ...

Проведена работна среща за обсъждане на организацията на дейността по пренасяне на класифицирани документи и материали в дипломатическата служба

На 1 април 2011 год., от 10.30 ч., в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) на ул. “Черковна” № 90 се проведе работна среща за обсъждане на организацията на дейността по пренасяне на класифицирани документи и материали в дипломатическата служба.

Повод за срещата беше необходимостта от оптимизиране на куриерските маршрути при пренасяне на документи и материали, съдържащи класифицирана информация в дипломатическата служба.

На срещата присъстваха представители на ДКСИ, Министерство на външните работи, Национална разузнавателна служба, Служба “Военна информация”, Държавна агенция “Национална сигурност”, Главна прокуратура на Република България и Министерство на финансите.