Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща със Службите за сигурност

Работна среща със Службите за сигурност

На 19 април 2005 г. в Информационния център на МО, ДКСИ проведе работно съвещание със Службите за сигурност във връзка с практическото изпълнение на чл.3, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители (Обн., ДВ, бр. 37 от 13.04.2001 г., в сила от 13.04.2001 г.; Решение № 8 от 3.05.2001 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 44 от 8.05.2001 г.; изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., доп., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 32 от 12.04.2005 г., в сила от 12.04.2005 г.).