Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена среща на председателя на ...

Проведена среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с членовете на Европейския парламент от страна на Република България

По инициатива на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията, госпожа Цвета Маркова, на 30 септември в сградата на Европейския  парламент в Брюксел се проведе среща с членовете на Европейския парламент от страна на Република България. В срещата участваха и посланик Бойко Коцев, постоянен представител на Република България към Европейския съюз и ръководител на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и госпожа Мирослава Семкова, представител на Държавната комисия по сигурността на информацията и служител по сигурността на информацията в  Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

Срещата премина под домакинството на госпожа Илиана Иванова, член на Групата на Европейската народна партия (Християндемократи), която приветства за проявената инициатива и изрази готовността на евродепутатите за установяване на по-тясно сътрудничество с Държавната комисия по сигурността на информацията в областта на защитата както на националната, така и класифицираната информация на Европейския съюз. Госпожа Иванова сподели своя практически опит относно процедурите за работа с класифицирана информация, прилагани в Европейския парламент.

Госпожа Маркова от своя страна изказа благодарност за проявеното внимание и накратко представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като Национален орган по сигурността за Република България.

Обсъдени бяха правилата за работа с класифицирана информация в рамките на Европейския парламент и по-конкретно процедурите за достъп на евродепутатите до такъв вид защитена информация.

Посланик Коцев приветства инициативата и изрази готовността на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз активно да подпомага процесите на взаимодействие между българските институции, в частност ДКСИ и европейските.

Евродепутатите оцениха срещата като полезна с оглед спецификата на въпросите, разгледани в рамките на срещата и изказаха своето желание и готовност за сътрудничество и подкрепа.

Срещата премина в работна атмосфера.