Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена среща по индустриална сигурност

Проведена среща по индустриална сигурност

На 25.02.2009 г., от 10.00 часа в Информационния център на Министерството на отбраната на бул. „Г.С. Раковски” № 106, ДКСИ проведе работна среща по индустриална сигурност.

В срещата взеха участие представители на Министерството на икономиката и енергетиката, на повече от двадесет български фирми и търговски дружества и на службите за сигурност.

Бяха обсъдени въпроси, свързани с промените в регулаторната рамка по защита на класифицираната информация и беше направен анализ на резултатите от проведената през месец октомври 2008 г. инспекция от Службата на НАТО по сигурността. 

Акцент в презентацията, изнесена от  експерт на Държавна агенция “Национална сигурност”, беше поставен върху изискванията при изграждане и акредитация на автоматизирани информационни системи и мрежи.

Особено внимание в брифинга на представителя на Министерството на икономиката и енергетиката беше отделено на промените в Наредбата за участие на български фирми в международни процедури на НАТО, както и на някои практически аспекти на нейното приложение.