Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие във втората среща на ръководителите ...

Участие във втората среща на ръководителите на националните органи по сигурността на страните от Югоизточна Европа, членки на регионалния съвет за сътрудничество

В периода 7 - 9 май 2012 година в гр. Бърдо, Словения бе проведена Втората среща на ръководителите на националните органи по сигурността на страните от Югоизточна Европа,  членки на Регионалния съвет за сътрудничество, чиято основа бе  поставена  през 2011 г. в София от Държавната комисия по сигурността на информацията.

Участие във Втората среща взеха представители на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, на Службата на НАТО по сигурността, на Регионалния съвет за сътрудничество, на Националните органи по сигурността на Албания, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Испания, Македония, Молдова, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска, Черна гора, Чехия и UNMIK.

Българската делегация беше ръководена от Председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията г-жа Цвета Маркова.

По време на срещата бяха създадени четири работни групи на теми, засягащи индустриалната и кибер сигурност, обучения за работа с класифицирана информация и ролята на споразуменията за обмен и взаимна защита на класифицирана информация в рамките на  регионалното сътрудничество, като България е включена и в четирите групи на експертно ниво.

Срещата съвпадна с десетата годишнина от създаването на Националния орган по сигурността на Словения.