Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Кралство Швеция Н. Пр. Господин Пол Бейер

На 20 март 2009 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Кралство Швеция Н. Пр. Пол Бейер.

По време на срещата беше представена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като Национален орган по сигурността на информацията. Беше обсъден и въпросът с възможните области на приложение на действащото Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на  Кралство Швеция за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 9 октомври 2007 г. в гр.Стокхолм. Подчертана бе важната роля на подобен род споразумения, доколкото те установяват правната рамка за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, необходима в процеса на сътрудничество в различни сфери на обществения живот.

Господин Бейер изрази желание за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни в областта на военно-отбранителната индустрия, доколкото в Швеция традиционно добре развит отрасъл в икономиката е производството на военни съоръжения.

Госпожа Маркова от своя страна също потвърди готовност за взаимодействие и развитие на контактите в областта на военно-отбранителната индустрия и благодари за проявеното внимание.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в приятелска атмосфера.