Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща между представители ...

Проведена работна среща между представители на Държавната комисия по сигурността на информацията и представители на мобилните оператори

На 20 септември  2010 година, в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се проведе работна среща по повод измененията на Закона за електронни съобщения (ЗЕС). Присъстваха експерти от администрацията на ДКСИ и представители на мобилните оператори – „Виваком „ЕАД” и „Кейбълтел” ЕАД.

Срещата беше открита и ръководена от г-жа Цвета Маркова и премина в работна атмосфера. Бяха дискутирани въпроси, свързани с измененията в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) в частта относно режима на исканията за справките, предоставяни от мобилните оператори и дали те трябва да бъдат класифицирани с оглед съдържанието на информацията.

Засегнат беше въпроса за работата на регистратурите за класифицирана информация в организационните единици на мобилните оператори.

Срещата приключи с общото решение на участниците, засегнатите въпроси във връзка с исканията за справки от мобилните оператори, съдържащи трафични данни, да бъдат обобщени и включени в Задължителни указания на ДКСИ.