Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща за обсъждане на ...

Проведена работна среща за обсъждане на Решение 2004/ 452/ ЕО на Европейската комисия за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели

На 21.09.2010 год. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) се проведе работна среща с участие на представители на Държавна агенция “Архиви”, Националния статистически институт, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Министерство на образованието, младежта и науката и Българска академия на науките.

Предмет на срещата бе обсъждане на Решение 2004/ 452/ ЕО на Европейската комисия за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели. Участниците в срещата се обединиха около идеята ДКСИ и НСИ, съвместно, да запознаят заинтересованите институции - Съвета на ректорите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и БАН, с възможността и условията, на които следва да отговарят организационните единици  за включването им в списъка от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни статистически данни за научни цели.