Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В ДКСИ приключи едномесечния стаж по проект ...

В ДКСИ приключи едномесечния стаж по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”

В ДКСИ приключи едномесечния стаж по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, регистрационен № К11 – 21 – 1 от 16.08.2011 г., с бенефициент администрацията на Министерски съвет, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стажът предостави възможност на студенти от университети в София да се запознаят с начина на работа в ДКСИ. Стажантската програма премина при голям интерес от страна на наставници и стажанти. Те споделиха удовлетвореността си от съвместната работа и придобития практически опит.