Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Гласувано на първо четене изменение в Закона ...

Гласувано на първо четене изменение в Закона за защита на класифицираната информация

Във връзка с гласувания на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 154-01-8/03.02.2011г., внесен от народните представители Йордан Бакалов и Веселин Методиев и предстоящите законодателни изменения  в т. 6 и т. 8 от раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ , Държавната комисия по сигурността на информацията е изразила становище, което е изпратено до Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към 41-вото Народно събрание на Република България.

Становище