Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията представи годишния доклад за дейността по защита на класифицираната информация за 2017 г.

На 07-08  юни в град Стара Загора беше проведен семинар, на който председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията Борис Димитров представи основните аспекти и изводи на Годишния доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация на Република България през 2017 година.

Г-н Димитров направи обстоен преглед на настъпилите промени във функциите и структурата на ДКСИ и нейната администрация. Представени бяха актуални въпроси, свързани с дейността на компетентните органи и прилаганите мерки за защита на класифицираната информация.

На семинара присъстваха служители по сигурността на информацията на държавни органи, службите за сигурност и обществен ред, на органи на съдебната власт както и експерти от специализираната администрация на ДКСИ.

Председателят на ДКСИ обобщи постигнатите резултати за изминалата година, като подчерта ползата от провеждане на работни и тематични срещи на Държавната комисия със служителите по сигурността на информацията.