Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на ДКСИ в експертна ...

Участие на представители на ДКСИ в експертна среща на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество (SEENSA)

На 10 април 2019 г. в Тирана, Република Албания, се проведе експертна среща на Националните органи по сигурността на държавите от Югоизточна Европа, членки на Съвета за регионално сътрудничество. Срещата се проведе в рамките на инициативата SEENSA и на нея присъстваха представители на НОС на Република Албания, Република България, Босна и Херцеговина, Република Косово, Република Северна Македония, Република Молдова, Република Словения, Република Турция, Черна гора и Съвета за регионално сътрудничество.

Участниците споделиха национални гледни точки относно развитието на сътрудничеството в областта на защитата на класифицираната информация между НОС от Югоизточна Европа. Бе обсъдено както постигнатото от SEENSA тематичните групи до момента, така и визията на НОС за бъдещи инициативи – напр. съвместни обучения по теми от взаимен интерес, повишаване на информираността относно възможностите за участие  на контрагенти в изпълнението на договори, свързани с достъп до класифицирана информация в сферата на сигурността и отбраната, създаването на работни документи, които отразяват националния опит и добри практики в областта на сигурността на информацията.

Деветата SEENSA среща на ниво ръководители на НОС ще се проведе в Република Албания през септември 2019 г.