Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Провеждане на консултации с представители на ...

Провеждане на консултации с представители на Република Турция за сключване на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация в областта на военната индустрия между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция

На 9 януари 2012 год. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) започват консултации с представители на Министерство на националната отбрана на Република Турция по проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация в областта на военната индустрия. От българска страна в консултациите ще вземат участие представители на ДКСИ, Министерство на отбраната на Република България и Държавна агенция „Национална сигурност”. Експертните разговори ще се проведат в периода 09 – 11 януари 2012 год.