Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на председателя на Държавната ...

Работна среща на председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова с капитан ІІ ранг Марк Андерсън, военноморски аташе в Посолството на Съединените американски щати в Република България

На 5 октомври 2011 г. в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с капитан ІІ ранг Марк Андерсън, военноморски аташе в Посолството на Съединените американски щати в Република България.

Госпожа Маркова представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на Република България.

Тя обърна  внимание на международната дейност на ДКСИ и по-специално на двустранните споразумения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация. Подчертана беше важната роля на подобен род споразумения, доколкото те установяват правната рамка за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, необходима в процеса на сътрудничество в различни сфери на обществения живот.

Господин Андерсън от своя страна каза, че би било полезно да бъде сключено такова общо споразумение между България и САЩ, тъй като действащото в момента споразумение е само в областта на отбраната.

Той потвърди своята готовност за съдействие и благодари за отделеното внимание.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.