Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Украйна в Република България Н. Пр. господин Микола Балтажи

На 9 ноември 2011 г. в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Украйна в Република България Н. Пр. господин Микола Балтажи.

По време на срещата госпожа Маркова представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на Република България.

Тя обърна внимание на международната дейност на ДКСИ и по-специално на сключването на споразумения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подчертавайки тяхната важна роля, тъй като те определят правната рамка за сътрудничество в различни сфери на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация.

От своя страна Негово превъзходителство господин Балтажи благодари за отправената покана и възможността да посети комисията.

Той също така прояви интерес към дейността на Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя и заяви своята готовност за сътрудничество.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.