Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представител на Държавната ...

Участие на представител на Държавната комисия по сигурността на информацията в изпитна комисия в Националния военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново

От 21 до 23 октомври 2009 г. във Великотърновския Национален военен университет „Васил Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен се провежда защита на дипломни работи на студенти за образователно квалификационна степен  „магистър”.

И тази година, по покана на ръководството на университета, в изпитната комисия ще вземе участие Димитър Гуцалски, директор на дирекция „Вътрешна сигурност” в Държавната комисия по сигурността на информацията.