Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение по защита на ...

Проведено обучение по защита на класифицираната информация в гр. Велико Търново

На 10 и 11 ноември 2011 г., със съдействието на Великотърновски Районен съд, в Съдебната палата на гр. Велико Търново се проведе обучение по защита на класифицираната информация. Обучението се проведе със съдействието на лектори от ДКСИ. В курса по защитата на класифицираната информация взеха участие магистрати и служители от съдебната система на Република България.

Бяха обсъдени практически въпроси, свързани с документалната сигурност, процедурите при унищожаване на класифицирани документи и материали и приложението на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото приложение.

Обучението премина при голям интерес от страна на аудиторията, според които изнесените лекции бяха полезни с оглед повишаване на информираността и усъвършенстване на знанията на обучаемите.