Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение по защита на ...

Проведено обучение по защита на класифицираната информация с участието на лектори от ДКСИ и със съдействието на “Пристанище Варна” ЕАД

На 29 и 30 ноември 2011 г., със съдействието на “Пристанище Варна” ЕАД в гр. Варна се проведе обучение по защита на класифицираната информация. Обучението се проведе с участието на лектори от ДКСИ. В курса по защитата на класифицираната информация взеха участие магистрати, служители от съдебната система на Република България, “Пристанище Варна” ЕАД, “ВиК” ООД гр.Варна, “Репсол” ООД гр. Варна и “ТиЙ консулт” ООД.

Бяха обсъдени практически въпроси, свързани с документалната сигурност, процедурите при унищожаване на класифицирани документи и материали и приложението на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото приложение.

Обучението премина при голям интерес от страна на аудиторията, според която изнесените лекции бяха полезни с оглед повишаване на информираността и усъвършенстване на знанията на обучаемите.