Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Провеждане на консултации с представители на ...

Провеждане на консултации с представители на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за сключване на Споразумение за взаимна защита на класифицираната информация между Република България и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

На 18 октомври 2011 год. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) започват консултации с представители на Националния орган по сигурността на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия по проект на общо Споразумение за взаимна защита на класифицираната информация между Република България и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. От българска страна в консултациите ще вземат участие представители на ДКСИ и на Държавна агенция „Национална сигурност”. Експертните разговори ще се проведат в периода 18 – 19 октомври 2011 год.