Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща за обсъждане на ...

Проведена работна среща за обсъждане на организацията на дейността по пренасяне на дипломатическа поща в дипломатическата служба

На 19 май 2011 год., от 15.00 ч., в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) на ул. “Черковна” № 90 се проведе втора работна среща за обсъждане на организацията на дейността по пренасяне на дипломатическа поща в дипломатическата служба.

Повод за срещата беше необходимостта от оптимизиране на куриерските маршрути при пренасяне на документи и материали, съдържащи класифицирана информация, както и друга дипломатическа поща, в дипломатическата служба.

На срещата присъстваха представители на ДКСИ, Министерство на външните работи, Национална разузнавателна служба, Служба “Военна информация”, Държавна агенция “Национална сигурност”, Специалната куриерска служба и Комисията за защита на личните данни.