Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Турция в Република България Н.Пр. господин Мехмет Гюджюк

На 14 декември 2009 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Турция в Република България Н. Пр. господин Мехмет Гюджюк.

По време на срещата беше обсъдена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на национален орган по сигурността на информацията на Република България. Беше разгледан и въпросът за сключването на двустранно споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция в областта на защитата и обмена на класифицирана информация. Госпожа Маркова връчи на господин Гюджюк типово споразумение за обмен и защита на класифицирана информация на английски език.

Господин Гюджюк потвърди интереса на турската страна към сключването на такова споразумение, но обясни че в Република Турция няма орган, подобен на ДКСИ, който да отговаря за класифицираната информация и това затруднява процедурата, като подчерта че всяко министерство отговаря за защитата на класифицираната информация в своята област.

Госпожа Маркова предложи да се сключи двустранно споразумение на ниво Министерство на отбраната. Господин Гюджюк прие предложението и пое ангажимента да го представи на  турската страна и когато получи отговор, да информира ДКСИ за тяхното решение.

Беше обсъдена възможността двустранното споразумение да бъде подписано следващата година в рамките на предстоящото посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Република Турция.

Беше подчертано значението на този вид споразумения, тъй като те установяват правната рамка за обмен и защита на класифицирана информация, необходима за сътрудничеството  в различни сфери на обществения живот.

Двете страни потвърдиха своята готовност за продължаване на изграденото добро сътрудничество между тях.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.