Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Министерският съвет, на свое заседание от ...

Министерският съвет, на свое заседание от 06.01.2005 г. прие Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация

Предлаганите изменения в закона отразяват натрупаната досега практика по неговото прилагане и целят оптимизиране на работата на всички лица, работещи с класифицирана информация и улесняване на процедурите по проучване на лицата.

Мнения и коментари по ЗИДЗЗКИ: /bg/Inquiry.htm

Изтегли Проекта в Word формат