Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Изменение и допълнение на издадени от ДКСИ ...

Изменение и допълнение на издадени от ДКСИ на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ Задължителни указания

С цел унифицициране на практиката по прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ и въз основа на Решение на ДКСИ № 14-І/24.02.09 г. и Решение на ДКСИ № 16-І/05.03.09 г. прие изменения и допълнения на  “Задължителни указания за разкриване, функциониране и закриване на регистратура за класифицирана информация”, “Задължителни указания относно извършване на проучване и издаване на потвърждение на чуждестранни лица” и “Задължителни указания за прилагането на принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност”.