Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Задължителни указания за класифициране на ...

Задължителни указания за класифициране на съдебни и следствени дела

На свое заседание от 23.11.2004 г. Държавната комисия по сигурността на информацията прие Задължителни указания за класифициране на съдебни и следствени дела. С указанията са предвидени основанията за класифициране на делата, редът за маркирането им с гриф за сигурност, осъществяването на достъпа и работата с класифицираната информация, съдържаща се в тях.
Указанията са съобразени с измененията в Закона за защита на класифицираната информация относно достъпа по право до класифицирана информация на лицата, които действат при или във връзка с осъществяване на конституционното им право на защита.