Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе работна среща с мобилните ...

Държавната комисия по сигурността на информацията проведе работна среща с мобилните оператори, интернет доставчиците, Държавна агенция „Национална сигурност”, Прокуратурата на Република България и специализираната дирекция „Оперативно технически операции” – МВР

На 16 юни 2010 г. се състоя работна среща между Държавната комисия по сигурността на информацията, представители на мобилните оператори, интернет доставчиците, Държавна агенция „Национална сигурност”, Прокуратурата на Република България и специализирана дирекция „Оперативно технически операции” – МВР. Провеждането на такава среща се наложи във връзка с измененията на Закона за електронните съобщения и произтичащите от тях и от Закона за специалните разузнавателни средства задължения.

В хода на дискусиите се обсъдиха въпросите, свързани с практическото изпълнение на изискванията за предоставяне на информация за нуждите на разкриване и разследване на тежки престъпления и престъпления по глава девета "а" от Наказателния кодекс, съгласно разпоредбите на Закона за електронните съобщения и Закона за защита на класифицираната информация.

Продължилата повече от един час среща остана отворена за бъдещи инициативи по дискусии във връзка с поставените въпроси.