Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > На 14.10.2004 г. се проведе съвместно ...

На 14.10.2004 г. се проведе съвместно заседание на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност и ДКСИ

На 14.10.2004 г., от 15 ч. Парламентарната Комисия по външна политика, отбрана и сигурност под председателството на проф. Венко Александров проведе заседание в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/. Съвместното заседание премина при дневен ред, включващ ратификация на Мемoрандума за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главнокомандване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и запознаване на членовете на парламентарната комисия от ДКСИ с предстоящата дейност.
Представен бе сборник актове на ДКСИ, съдържащ задължителните указания, издадени от създаването й - 08.11.2002 г., методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация, образци, искания за предоставяне или обмен на класифицирана информация между Република България и друга държава или международна организация. ДКСИ запозна народните представители с основните насоки в предложението на закон за изменение и допълнение на ЗЗКИ.
Предложенията са резултат от натрупания опит от двугодишното приложение на закона и съвместната работа на ДКСИ със службите за сигурност и службите за обществен ред. Промените предвиждат облекчаване на процедурите по проучване за надеждност  и разширяване на възможностите на българските физически и юридически лица за участие в търгове и процедури свързани с достъп до класифицирана информация. Народните представители от парламентарната комисия изразиха удовлетворение от предвидените промени и от работата на ДКСИ, като израз на политическото доверие, с което се ползва, както и увереността, че ДКСИ като национален орган по сигурността ще изпълнява своевременно ангажиментите на Република България в областта на класифицираната информация, произтичащи от предприсъединителния процес към Европейския съюз.

Проектът на закон за изменение и допълнение на ЗЗКИ ще бъде публикуван на интернет страницата на ДКСИ, с възможност за коментар.