Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписано споразумение с Руската Федерация

Подписано споразумение с Руската Федерация

На 08 май 2007 г. в гр. Москва, Руската федерация, беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Руската федерация за взаимна защита на класифицирана информация.

До подписването на Споразумението се стигна след провеждане на два кръга от преки преговори между български и руски експерти  –  в  София и в Москва през 2006 г.
 
Споразумението определя основните понятия в областта на защитата на класифицираната информация, посочва съответствията на нивата на класификация за двете страни, урежда начините на обмен и мерките за защита на класифицираната информация. С подписването му беше създадена необходимата нормативна основа за предоставяне и обмен на класифицирана информация между двете Страни.

За правителството на Република България Споразумението беше подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията а за правителството на Руската федерация - от г-н Сергей Смирнов – първи заместник - директор на Федералната служба за сигурност на Руската федерация.

Предстои провеждане на вътрешноправните процедури на двете Страни за влизане в сила на Споразумението.