Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписано Споразумение с Франция

Подписано Споразумение с Франция

Днес, 2 февруари 2007 г. в рамките на посещението на министър-председателя на Френската република г-н Доминик дьо Вилпен в Република България, в сградата на Министерски съвет, бе подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Френската република за взаимната защита и обмен на класифицирана информация.

От името на Правителството на Република България, Споразумението бе подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.

За Правителството на Френската Република, Споразумението бе подписано от Негово Превъзходителство г-н Ив-Сен Жур – посланик на Френската република в Република България.

Споразумението се сключи за неопределен срок от време. В него са дадени определения на основните понятия, използвани в текста, посочени са съответните нива на класификация за двете страни, мерките за защита на класифицираната информация, както и начините на обмен. Дефинирани са националните органи по сигурността на страните. Включени са разпоредби, уреждащи режима на сключване на класифицирани договори, процедури за извършване на международни посещения, превод, размножаване и унищожаване, както  и разпоредби, предписващи правила за действие при нарушаване на мерките за сигурност.