Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Предстоящо влизане в сила на споразумението ...

Предстоящо влизане в сила на споразумението с Франция

На 28 май 2007 г. Посолството на Френската Република в София е изпратило уведомление до МВнР за изпълнението на вътрешно-правните процедури от френска страна за влизане в сила на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Френската Република за взаимната защита и обмен на класифицирана информация, подписано на 02.02.2007 г. в София. Съгласно чл. 14, ал. 2 на Споразумението, същото ще влезе в сила от първия ден на втория месец, следващ получаването на последното писмено уведомление на Договарящите страни за изпълнението на съответните вътрешно-правни процедури. Очаква се завършването на фактическия състав от българска страна.