Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Сключено споразумение с Норвегия

Сключено споразумение с Норвегия

Днес в гр. Осло, Кралство Норвегия беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Норвегия за защита на обменяна класифицирана информация.

От името на Правителството на Република България, Споразумението беше подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.

За Правителството на Кралство Норвегия, Споразумението беше подписано Елизабет Бодткер Ларсен, генерален директор в Кралското министерство на отбраната.