Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Споразумение с Полша

Споразумение с Полша

На 07.04.2005 г. в 10:00 ч. в гр. Варшава, Полша, в сградата на Агенцията за вътрешна сигурност се подписа Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Полша за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От името на Правителството на Република България Споразумението подписа г-жа Цвета Маркова - Председател на ДКСИ, упълномощена с Решение на Министерски съвет от 09.12.2004 г. За Правителството на Република Полша Споразумението подписа г-н Збигнев Гошчински - Зам. директор на Агенцията за вътрешна сигурност на Република Полша.