Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписано Споразумение между Република ...

Подписано Споразумение между Република България и Чешката република

Днес в гр. Прага, Чешката република, беше подписано Споразумение между Република България и Чешката република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От името на Република България, Споразумението беше подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.  За Чешката република то беше подписано от г-н Душан Навратил - Директор на Националния орган по сигурността на Чешката република.

Споразумението между Република България и Чешката република за взаимна защита и обмен на класифицирана информация представлява пореден етап в развитието на международнодоговорната регулаторна рамка по защитата на класифицираната информация. Приоритет в дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията е сътрудничеството със страни, с които Република България поддържа активни политически и икономически отношения. Сключеното споразумение създава нормативна основа за предоставяне и използване на класифицирана информация между двете страни, необходима както за нуждите на органите на държавно управление, така и за реализирането на редица инвестиционни проекти от страна на частно-правни субекти.

Подписване на Споразумение между Република България и Чешката република

гр. Прага, 03.05.2007 г.