Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписано Споразумение с Кралство Испания

Подписано Споразумение с Кралство Испания

На 27 септември 2005г., в гр. Мадрид, Испания бе подписано Споразумение между Република България и Кралство Испания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация. Oт българска страна Споразумението бе подписано от председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията - г-жа Цвета Маркова, упълномощена с решение на Министерския съвет от 27 януари 2005г. За Кралство Испания Споразумението бе подписано от Държавния секретар и директор на Националния разузнавателен център на Кралство Испания – Алберто Саис Кортес.  
Двете страни споделиха, че считат Споразумението за стабилна основа за бъдещото развитие на двустранните отношения в областта на обмена и защитата на класифицирана информация.