Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Съобщение по повод зачестили искания до ...

Съобщение по повод зачестили искания до Държавната комисия по сигурността на информацията за предоставяне на достъп до документите на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

По повод зачестили искания до Държавната комисия по сигурността на информацията за предоставяне на достъп до документите на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ДКСИ уведомява всички заинтересовани лица за следното:
На 19.12.2006г. бе приет Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, обнародван в брой 102 на Държавен вестник.

С приемането на закона се създаде Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, която е постоянно действащ орган и осъществява политиката на Република България по разкриването и съхраняването на документите на горепосочените служби.

В правомощията на тази Комисия е предоставянето на достъп до документи и материали, свързани с дейността на бившата Държавна сигурност, поради което заинтересованите лица следва да се обръщат към нея по тези искания.
 
Комисията е с адрес: гр. София, пл. Александър Батенберг №1, кабинет №308.

Повече информация може да се получите на интернет страницата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание:  www.parliament.bg/kns/