Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията направи дарение на Агенцията за социално подпомагане

В съответствие с държавната политика за оптимизиране на разходите на  държавната администрация в условията на световна икономическа криза, Държавната комисия по сигурността на информацията, след получено по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане съгласие от Министерство на финансите, предостави на Агенцията за социално подпомагане два от служебните си автомобили. Дарението е направено за нуждите на социалната дейност на АСП с оглед необходимостта от спешно реагиране при екстремни ситуации.