Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена Кръгла маса на тема “5 години ...

Проведена Кръгла маса на тема “5 години Държавна Комисия по сигурността на информацията – опит, практики и необходимост от усъвършенстване на Закона за защита на класифицираната информация”

Днес, 29 май 2007 г., в зала “Средец” на хотел “Шератон” – София, Атлантическият клуб в България организира Кръгла маса на тема “5 години Държавна комисия по сигурността на информацията – опит, практики и необходимост от усъвършенстване на Закона за защита на класифицираната информация”.

Събитието протече при засилен обществен и медиен интерес, а  Държавната комисия по сигурността на информацията получи висока оценка за дейността си. Сред гостите на събитието бяха г-н Цветан Сивков – Секретар на Президента на Република България, г-н Тодор Чуров - заместник-министър на външните работи, г-н Маргарит Ганев и г-жа Ана Караиванова – заместник-министри на правосъдието, г-н Румен Андреев – заместник-министър на вътрешните работи, главен комисар Иван Драшков – директор на НСС, бригаден генерал Огнян Пачев – заместник-директор на НРС, г-н Огнян Костадинов – Изпълнителен директор на „Битова електроника” АД, г-н Петър Георгиев – Изпълнителен директор на „Самел – 90” АД,  г-н Любомир Атанасов – управител на „Индекс България” ООД, г-жа Димитрина Илиева – управител на “Лирекс”, г-н Огнян Траянов – управител на “Технологика”, представители на министерства и ведомства от централната администрация, служители по сигурността на информацията, представители на дипломатическия корпус.

Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията г-жа Цвета Маркова представи в ретроспективен план дейността на Комисията, като основен акцент в нейното изложение бяха предложените изменения в Закона за защита на класифицираната информация. След експозето се проведе задълбочена дискусия, в която своите възгледи относно планираните промени в законодателната рамка на защитата на класифицираната информация изказаха г-н Спас Панчев (Заместник-министър на отбраната), проф.Стефан Воденичаров (Съпредседател на Сдружение „Българска отбранителна индустрия”), ген. Пламен Студенков (Служба „Военна информация” – Министерство на отбраната), ген. Иван Дочев (Секретар на междуведомствения съвет към МС по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната подготовка на страната), полк. Иван Иванов (Генерален щаб на Българската армия), г-н Петър Петров (служител по сигурността на информацията на Министерския съвет), г-н Петьо Петев (Директор на Дирекция „НАТО и международна сигурност” в Министерство на външните работи).

Всички присъствали подкрепиха необходимостта от изменения в нормативната уредба и изразиха волята на заинтересованите институции от скорошно представяне на планираните промени в рамките на механизма на  външноведомствено съгласуване.
 
Планираните промени в нормативната база са насочени основно към облекчаване и ускоряване на процедурите по проучване. Тяхната цел е да се осигурят повече възможности за реално участие на български дружества в търговете на НАТО, като конкурентоспособни кандидати за изпълнение на поръчките, възлагани от Алианса.