Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията представи доклада за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2009 г.

На 19 март 2010 г. от 11:00 часа в Централния военен клуб, председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) г-жа Цвета Маркова представи годишния Доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация за 2009 г. На събитието присъстваха представители на централните институции на Република България, службите за сигурност и обществен ред, както и на военнодипломатическия корпус в страната.

Докладът отразява основните аспекти от дейността на ДКСИ в качеството й на национален орган по сигурността на информацията, на службите за сигурност и обществен ред, както и на организационните единици по прилагане на ЗЗКИ. Специално внимание в тазгодишния доклад е отделено на свършеното през изминалата година, в съответствие с направените от Народното събрание препоръки при приемането на доклада за 2008 г., а именно - активизиране на международното сътрудничество, възприемането на европейските стандарти и добрите международни практики, повишаването на контрола  върху работата с класифицирана информация и др.

Акцентите в тазгодишния доклад бяха поставени върху:
- рисковете и заплахите за състоянието на Националната система за защита на класифицираната информация;
- анализ на състоянието на Националната система за защита на класифицираната информация - дейност на ДКСИ като Национален орган по сигурността на информацията, на службите за сигурност, на службите за обществен ред и на другите организационни единици по прилагане на ЗЗКИ;
- международната дейност в областта на защитата на класифицираната информация - международноправна регулаторна рамка, сътрудничество на Република България в областта на сигурността с НАТО и ЕС, развитие на двустранното и многостранното сътрудничество;
- обучението в областта на защитата на класифицираната информация;
- приоритетните направления в дейността на ДКСИ, службите за сигурност, службите за обществен ред и останалите субекти от Националната система за защита на класифицираната информация през 2010 г.

Преди представянето на доклада председателят на ДКСИ г-жа Цвета Маркова даде пресконференция за средствата за масова информация.