Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Приключи работата на последния от поредицата ...

Приключи работата на последния от поредицата семинари по сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи

На 2 юли 2008 г. в Информационния център на Министерството на отбраната, Държавната комисия по сигурността на информацията проведе последния от поредицата семинари по въпросите на сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи. В обучението взеха участие служителите по сигурността на информацията от фирми, свързани с националната сигурност и отбраната на Република България.

Лекторите, експерти от Дирекция „Защита на средствата за връзка” към ГД „Технически операции” на ДАНС, запознаха участниците със сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, съхранява, обработва и пренася класифицирана информация, условията и реда за тяхното акредитиране, както и със защитата от паразитни електромагнитни излъчвания. В хода на дискусиите беше обсъдено практическото приложение на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на АИС или мрежи и други нормативните и поднормативните  актове в тази област.