Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Одобрен проект на споразумение с Грузия

Одобрен проект на споразумение с Грузия


На 7 юни 2007 г. на свое заседание Министерският съвет одобри проекта на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Грузия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация като основа за водене на преговори и упълномощи Председателя на ДКСИ да проведе преговорите и да подпише споразумението от името на правителството на Република България.