Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Представяне на годишния доклад за цялостната ...

Представяне на годишния доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2012 г.

На 5 април 2013 г., в Централния военен клуб, Държавната комисия по сигурността на информацията представи Годишния доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2012 г. На събитието присъстваха представители на изпълнителната и съдебната власт, на службите за сигурност и обществен ред. В своята презентация председателят на ДКСИ господин Борис Димитров запозна аудиторията с анализ на актуалното състояние на националната система за защита на класифицираната информация през 2012 г. и очерта приоритетите в развитието й през 2013 година.