Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Среща по индустриална сигурност

Среща по индустриална сигурност

На 05.03.2007 г., от 13.00 часа  в Информационния център на Министерство на отбраната - гр. София, Държавната комисия по сигурността на информацията  проведе своята традиционната работна среща по индустриална сигурност.
В срещата взеха участие представители на над тридесет български фирми, представители на министерства и служби за сигурност.

В своите презентации представителите от Делегацията на Република България към НАТО в Брюксел подполковник Давид Василев и подполковник Радостин Илиев, подробно запознаха присъстващите с тръжните процедури, механизмите за управление на ресурсите в НАТО, особености и изисквания за участие. Особено полезни бяха отправените към българските фирми практически препоръки по отношение участието им в проекти на Алианса.