Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Среща по индустриална сигурност

Среща по индустриална сигурност

На 25.01.2007 г. в „Дома на учения” на бул. „Шипченски проход” № 50, ДКСИ проведе традиционната работна среща по индустриална сигурност. Тя беше осъществена с любезното домакинство на директора на Института по металознание към БАН академик Янко Арсов.

В работната среща взеха участие представители на над тридесет български фирми, както и от Министерство на отбраната, Министерство на икономиката и енергетиката и службите за сигурност.

В дневния ред на срещата бяха включени въпроси относно минималните стандарти на ЕС по защита на класифицираната информация.

Особено внимание беше отделено на запознаването на фирмите с функциите и задачите на Европейската агенция по отбрана /ЕАО/.

Акцент в презентациите, изнесени от експерти на дирекция „Политика по въоръжението и техниката” към МО беше поставен върху приетите от страните-членки на ЕАО Кодекс на поведение във връзка с доставките за отбраната и Кодекс на най-добрата практика в снабдителната верига.

По отношение Кодекса на поведение във връзка с доставките за отбраната, беше обсъдена и необходимостта от обществен дебат, в който инициатива да имат българските дружества, с оглед формиране на национална позиция относно възможността за присъединяване на Република България към тези кодекси.