Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на колективен трудов договор за ...

Подписване на колективен трудов договор за служителите от ДКСИ, работещи по трудово правоотношение

На 22.11.2018 г. в сградата на ДКСИ се подписа Колективен трудов договор (КТД) за служителите работещи в ДКСИ по трудово правоотношение, който влиза в сила от 01.01.2019 г. със срок на действие 2 (две) години, а именно до 31.12.2020 г. От страна на работодателя (ДКСИ) КТД подписа Борис Димитров - председател на ДКСИ, а за Синдикатите Кръстьо Боянов – председател на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) – КНСБ и Делчо Въртийски – председател на Синдикалната организация при ДКСИ – ФНСДУО.

За ДКСИ това е пореден Колективен трудов договор. Същият урежда трудовите, осигурителните и социалните отношения, които не са регламентирани в императивните разпоредби на Кодекса на труда и действащите нормативни актове, свързани с него. Новият КТД предвижда на работниците и служителите, страна по него, които извършват дейност по охрана, да се осигури униформено облекло, съгласно действащата нормативна уредба, а за останалите работници и служители да се осигурят финансови средства за лични предпазни средства, представително и работно облекло.

Преговорите и подписването на КТД преминаха в дух на диалог и взаимно разбирателство между страните.