Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията прие делегация от автономна област Косово

На 12.09.2007 г. Държавната комисия по сигурността на информацията прие делегация от автономна област Косово, чийто състав включва представители на държавни органи, обществени и политически организации и медии. Срещата бе проведена в рамките на Учебното посещение в България на тема “Свобода на информацията и най-добри практики”, организирано от Фондация Програма Достъп до Информация.

От страна на ДКСИ бе представен натрупаният опит по приложението на Закона за защита на класифицираната информация, както и изискванията на ДКСИ ограничаването на достъпа до информация с поставянето на гриф за сигурност да се извършва законосъобразно и правилно. Институционалните практики, въведени след създаването на специализиран държавен орган по сигурност на информацията в лицето на ДКСИ,  бяха оценени от гостите като важна отправна точка за бъдеща регламентация на класифицираната информация в Косово, където до момента няма подобен закон.