Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Посещение от македонския национален орган по ...

Посещение от македонския национален орган по сигурността

На 17-ти и 18-ти юни в Държавната комисия по сигурността на информацията на посещение бяха представители на македонския национален орган по сигурността – Дирекция за сигурност на класифицираната информация. Бяха обсъждани въпроси по различните видове сигурност, като беше обърнато специално внимание на персоналната  сигурност, ИНФОСЕК и криптографската защита на класифицираната информация. На македонската страна беше представена уредбата на защита на класифицираната информация в Република България и българския опит в конкретни области.

Постави се въпроса за сключване на двустранно споразумение между двете държави за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, в резултат на което на македонската страна ще бъде изпратен българския типов проект, одобрен от Министерския съвет.